รหัสสินค้าS-FT011
ชื่อสินค้าใบ Turnigy
ราคา 150 บาท
Price $ 5.5
รายละเอียดใบ Turnigy ของเรือ FT011