รหัสสินค้าS-FT011
ชื่อสินค้าปลอกน้ำ 29x50
ราคา 450 บาท
Price $ 16
รายละเอียดปลอกน้ำ 29x50 ของเรือ FT011
ปลอกน้ำมอเตอร์อินรันเนอร์ขนาด 2950 , 2950 , 2970
ตัวปลอกน้ำความยาว 50 มิลลิเมตร