รหัสสินค้าS-FT011
ชื่อสินค้าปลอกน้ำ 28x40
ราคา 300 บาท
Price $ 10.5
รายละเอียดปลอกน้ำ 28x40 ของเรือ FT011
ปลอกน้ำมอเตอร์อินรันเนอร์ขนาด 2845 , 2850 , 2860
ตัวปลอกน้ำความยาว 40 มิลลิเมตร