รหัสสินค้าS-FT011
ชื่อสินค้าชุดโม
ราคา 1,000 บาท
Price $ 35
รายละเอียดชุดโม ของเรือ FT011

อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
1. ใบจักรโปรสแตนเลส
2. หางเสือโปรอลูมิเนียม
3. ฟินอลูมิเนียม
4. นัทล็อคใบจักรอลูมิเนียม

ชุดโม FT 011 สามารถเลือกสีอุปกรณ์และขนาดใบพัดได้