รหัสสินค้าS-FT009
ชื่อสินค้าแผงวงจร
ราคา 450 บาท
Price $ 16
รายละเอียดแผงวงจร ของเรือ FT009