รหัสสินค้าS-FT009
ชื่อสินค้าใบทองเหลือง
ราคา 120 บาท
Price $ 4.5
รายละเอียดใบทองเหลือง ของเรือ FT009