รหัสสินค้าS-MOTOR-INRUNNER-4k
ชื่อสินค้าLeopard 4092-1730KV
ราคา 2,900 บาท
Price $ 100
รายละเอียดมอเตอร์
Code : LBP 4092-1730KV
Max Amps : 140 A
Max Volts : 20 V
Max Power : 4200 W
Shaft Diameter (mm) : 5