รหัสสินค้าS-MOTOR-OUTRUNNER
ชื่อสินค้าGreen 4000KV
ราคา 450 บาท
Price $ 16
รายละเอียดมอเตอร์
Specification
Cells : 2~3S
Kv : 4000rpm/V
Shaft diameter : 3.17mm
Recomended ESC : 2~4S/50A