รหัสสินค้าS-MOTOR-OUTRUNNER
ชื่อสินค้าSpark 2212-2200 KV
ราคา 290 บาท
Price $ 10
รายละเอียดมอเตอร์
No A2212
RPM/V 2200KV
No. Of cells 2-3Li-Po
Max. efficiency current 14 - 22 A (>72%)
Max. efficiency 0.75
Shaft diameter (mm) 3.17 mm
Weight with cables 47 g
Internal Resistance 45 mΩ
Dimensions(mm) 27.5x30