รหัสสินค้าS-MOTOR-OUTRUNNER
ชื่อสินค้ามอเตอร์กระดุม 2500 KV
ราคา 350 บาท
Price $ 12.5
รายละเอียดมอเตอร์
Factory Spec.
Kv : 2500rpm/v
Lipo Range : 2-3 cell
Suggested prop : 5x3
Best current range : 3~8A
Weight : 19g
Shaft : 3mm
Stator : 18 x 6mm