รหัสสินค้าS-MOTOR-OUTRUNNER
ชื่อสินค้ามอเตอร์กระดุม 2100 KV
ราคา 350 บาท
Price $ 12.5
รายละเอียดมอเตอร์
Factory Spec.
Kv : 2100rpm/v
Lipo Range : 2-3 cell
Suggested prop : 5x3 ~ 6x3
Best current range : 3~7A
Weight : 19g
Shaft : 3mm
Stator : 18 x 6mm

Test Data.
Battery : 11.5v
Current : 7.2A
Propeller : 5x3
Thrust : 337g
Speed : 18570rpm