รหัสสินค้าS-MOTOR-OUTRUNNER
ชื่อสินค้าKDS 2014-2500KV
ราคา 650 บาท
Price $ 22.5
รายละเอียดมอเตอร์