รหัสสินค้าS-MOTOR-OUTRUNNER
ชื่อสินค้าABC 2215-2500 KV
ราคา 350 บาท
Price $ 12.5
รายละเอียดมอเตอร์
WEIGHT OF MOTOR : 55 g
Lipo : 3S
ESC : 30A
KV : 2500
Shaft : 3 mm