รหัสสินค้าS-GLUE
ชื่อสินค้าจาระบีขาว
ราคา 60 บาท
Price $ 2.5