รหัสสินค้าARPRO
ชื่อสินค้าเรือบังคับไฟฟ้า ARPRO
สีสีชมพู
ราคา 8,500 บาท
Price $ 293.5
รายละเอียดเรือ EP แอปโปร บลัสเลส 50แอมป์
Lenght 700 mm
Beam 195 mm
Hight 105 mm
Weight 1300 g