รหัสสินค้าS-BATT-OTHER
ชื่อสินค้าตัววัดแบตลิโพแบบละเอียด
ราคา 250 บาท
Price $ 9