รหัสสินค้าS-BATT-OTHER
ชื่อสินค้าสายรัดแบต (ผ้ามัน)
ราคา 30 บาท
Price $ 1
รายละเอียดสายรัดแบต 2 ซม. ยาว 19 ซม (ผ้ามัน)