รหัสสินค้าS-MOTOR-MOUNT
ชื่อสินค้าหม้อน้ำกระดิ่ง
สีสีแดง
ราคา 200 บาท
Price $ 7
รายละเอียดหม้อน้ำกระดิ่ง สามารถ ประกอบเข้ากับแท่น ต่างๆได้