รหัสสินค้าS-2-TON
ชื่อสินค้าลวดคันชักเรือน้ำมัน 2 มิล
ราคา 100 บาท
Price $ 3.5
รายละเอียดลวดคันชักเรือน้ำมัน 2 มิล
ลวดคันชักพร้อมหัวบอลลิงค์
ความยาว 31.5 ซม.
ความยาว 57 เมตร