รหัสสินค้าS-2-TON
ชื่อสินค้าลวดคันชักเหล็ก 1.5 มิล
ราคา 50 บาท
Price $ 2
รายละเอียดลวดคันชักเหล็ก 1.5 มิล
ความยาว 57 เซนติเมตร