รหัสสินค้าS-2-TON
ชื่อสินค้าลวดคันชักกิฟพลาสติก 1.5 มิล
ราคา 40 บาท
Price $ 1.5
รายละเอียดลวดคันชักกิฟพลาสติก 1.5 มิล
ความยาว 1 เมตร