รหัสสินค้าS-2-TON
ชื่อสินค้าลวดคันชัก 1 มิล
ราคา 25 บาท
Price $ 1
รายละเอียดลวดคันชัก 1 มิล
ความยาว 1 เมตร