รหัสสินค้าS-BATT-MOUNT
ชื่อสินค้าแท่นแบตแต่ง FT011
ราคา 100 บาท
Price $ 3.5
รายละเอียดแท่นแบตแต่ง FT011 สามารถใส่แบต 3000mah ได้โดยไม่ต้องแปลงแท่น