รหัสสินค้าSHORT TRUCK COURSE
ชื่อสินค้าRally Car 1/43
อัตราส่วน1:43
สีสีเขียว
ราคา 490 บาท
Price $ 17