รหัสสินค้าWILD STRIKER
ชื่อสินค้าWILD STRIKER 1/14 (Waterproof)
อัตราส่วน1:14
สีสีแดง
ราคา 790 บาท
Price $ 27.5