รหัสสินค้าS-SHIPBUILDING
ชื่อสินค้าไม้บัลซ่าต่อเรือ 3.0 มิล
ราคา 85 บาท
Price $ 3
รายละเอียดไม้บัลซ่า หนา 3.0 มิลลิเมตร
ขนาด 10×100 เซนติเมตร