รหัสสินค้าS-SHIPBUILDING
ชื่อสินค้าไม้บัลซ่าต่อเรือ 2.0 มิล
ราคา 75 บาท
Price $ 3
รายละเอียดไม้บัลซ่า หนา 2.0 มิลลิเมตร
ขนาด 10×100 เซนติเมตร