รหัสสินค้าS-SHIPBUILDING
ชื่อสินค้าไม้พลายวูดส์ 3.0 มิล
ราคา 200 บาท
Price $ 7
รายละเอียดไม้พลายวูดส์ หนา 3.0 มิลลิเมตร
ขนาด 46×92 เซนติเมตร