รหัสสินค้าS-2-TON
ชื่อสินค้าใบหางเรือสองตอน
ราคา 200 บาท
Price $ 7
รายละเอียดขนาด 22×102 มิลลิเมตร