รหัสสินค้าS-2-TON
ชื่อสินค้าไม้พลายวูดส์ 1.5 มิล
ราคา 180 บาท
Price $ 6.5
รายละเอียดไม้พลายวูดส์ หนา 1.5 มิลลิเมตร
ขนาด 46×92 เซนติเมตร