รหัสสินค้าS-2-TON
ชื่อสินค้าชุดประกอบเรือสองตอนไฟฟ้า
ราคา 2,250 บาท
Price $ 78
รายละเอียดอุปกรณ์ในเซตประกอบด้วย
- มอเตอร์ 3200KV
- เพลาตรง 3 มิล
- ตัวกันถอย
- แท่นมอเตอร์
- คอหมูท่อเพลาสแตนเลส
- ใบจักรสแตนเลส
- หางเสืออลูมิเนียม
- จิงโจ้อลูมิเนียม
- ค้ำบูม 1 คู่
- ลวดคันชัก 1 เส้น

(อุปกรณ์ประกอบให้สำเร็จตามภาพ)