รหัสสินค้าS-2-TON
ชื่อสินค้าชุดเพลาพร้อมมอเตอร์
ราคา 1,350 บาท
Price $ 47
รายละเอียดอุปกรณ์ในเซตประกอบด้วย
- มอเตอร์ 3200KV
- เพลาตรง 3 มิล
- ตัวกันถอย
- แท่นมอเตอร์
- คอหมูท่อเพลาสแตนเลส
- ใบจักรสแตนเลส

(อุปกรณ์ประกอบให้สำเร็จตามภาพ)