รหัสสินค้าS-2-TON
ชื่อสินค้าชุดเพลาพร้อมมอเตอร์
ราคา 1,000 บาท
Price $ 35
รายละเอียดอุปกรณ์ในเซตประกอบด้วย
- มอเตอร์ 3200KV
- เพลาตรง 3 มิล
- ตัวกันถอย
- แท่นมอเตอร์
- คอหมูท่อเพลาสแตนเลส

(อุปกรณ์ประกอบให้สำเร็จตามภาพ)