รหัสสินค้าS-2-TON
ชื่อสินค้าท่อเพลาลูกปืนสองตอน 3 มิล
ราคา 150 บาท
Price $ 5.5
รายละเอียดท่อทองเหลืองลูกปืนสำหรับเพลาแข็ง 3 มิล ขนาด ยาว 28 เซนติเมตร