รหัสสินค้าS-STRUCT
ชื่อสินค้าจิงโจ้เรือสองตอนท่อทองเหลือง
ราคา 120 บาท
Price $ 4.5
รายละเอียดจิงโจ้เรือสองตอน สำหรับท่อทองเหลืองเพลา 3 มิล รูจิงโจ้ 5 มิล
ขนาด กว้าง 10 มิล ยาว 46 มิล หนา 8 มิล