รหัสสินค้าS-FT011
ชื่อสินค้าปลอกน้ำ 29x50
ราคา 300 บาท
Price $ 10.5
รายละเอียดปลอกน้ำ 29x50 ของเรือ FT011
ปลอกน้ำมอเตอร์อินรันเนอร์ขนาด 2950
ตัวปลอกน้ำความยาว 50 มิลลิเมตร