รหัสสินค้าS-FT009
ชื่อสินค้าชุด อะแดปเตอร์
ราคา 100 บาท
Price $ 3.5
รายละเอียดชุด อะแดปเตอร์ สำหรับใส่ใบจักรขนาด 34mm และ 36mm