รหัสสินค้าS-FT009
ชื่อสินค้าใบจักรสแตนเลส 36mm
ราคา 320 บาท
Price $ 11
รายละเอียดใบจักรสแตนเลส ขนาด 36 มิลลิเมตร สำหรับใส่กับ อะแดปเตอร์