รหัสสินค้าDESERT
ชื่อสินค้าMONSTER TRUCK
อัตราส่วน1:18
สีสีน้ำเงิน
ราคา 790 บาท
Price $ 27.5
รายละเอียดFOUR WHEEL DRIVE
- Full Function
- Climbing
- Anti-throw
- Radio Control