รหัสสินค้าACE CAR
ชื่อสินค้ารถ ACE 2WD
อัตราส่วน1:10
ราคา 750 บาท
Price $ 26
รายละเอียดรถบังคับ ACE แบบ 2WD มีไฟกระพริบ

Box Set ประกอบด้วย
- รถ 1 คัน
- รีโมท 1 อัน
- แบตสำหรับตัวรถ 1 ก้อน
- แบตสำหรับรีโมท 1 ก้อน