รหัสสินค้าS-PINION
ชื่อสินค้าพีเนียนโลหะ 15T (M)
ราคา 220 บาท
Price $ 8
รายละเอียดเฟืองพีเนียนเหล็กรูเพลา 3.17 มิล
สำหรับรถ KASEMOTO MAGMA และ WL-12428