รหัสสินค้าS-PINION
ชื่อสินค้าพีเนียนเหล็ก 16T (X)
ราคา 220 บาท
Price $ 8
รายละเอียดเฟืองพีเนียนเหล็กรูเพลา 5 มิล
สำหรับรถ KASEMOTO
รุ่น LAVA , X-VOLCANO , FOTIA