รหัสสินค้าS-JACKET-MOTOR
ชื่อสินค้าปลอกน้ำ 3635
สีสีแดง
ราคา 200 บาท
Price $ 7
รายละเอียดปลอกน้ำสำหรับมอเตอร์ไซส์ 36
ความยาวปลอกน้ำ 35 มิลลิเมตร