รหัสสินค้าS-JACKET-MOTOR
ชื่อสินค้าปลอกน้ำ 2950
ราคา 400 บาท
Price $ 14
รายละเอียดปลอกน้ำมอเตอร์อินรันเนอร์ขนาด 2950 , 2950 , 2970
ตัวปลอกน้ำความยาว 35 มิลลิเมตร