รหัสสินค้าS-FIBER
ชื่อสินค้าผ้าไฟเบอร์กว้าง 50 มิล (1 เมตร)
ราคา 30 บาท
Price $ 1
รายละเอียดผ้าไฟเบอร์กว้าง 50 มิลลิเมตร ยาว 1 เมตร