รหัสสินค้าS-TUBE
ชื่อสินค้าข้องออลูมิเนียม 5 มิล
สีสีทอง
ราคา 80 บาท
Price $ 3
รายละเอียดข้องออลูมิเนียม 5 มิลลิเมตร สีทอง