รหัสสินค้าS-OUTBOARD
ชื่อสินค้าบูททองเหลืองสำหรับ F1
ราคา 150 บาท
Price $ 5.5
รายละเอียดบูททองเหลืองสำหรับ F1 รหัส Bronze tube