รหัสสินค้าS-RECICEVE-PIPE
ชื่อสินค้ารูเสาอลูมิเนียมยาว 31 มิล
สีสีแดง
ราคา 100 บาท
Price $ 3.5
รายละเอียดรูเสาอลูมิเนียมยาว 31 มิลลิเมตร