รหัสสินค้าS-TRIM-TAB
ชื่อสินค้าทริมแทป 38x55 มิล
ราคา 1,050 บาท
Price $ 36.5
รายละเอียดทริมแทป 38x55 มิลลิเมตร