รหัสสินค้าS-TRIM-TAB
ชื่อสินค้าทริมแทป 50x76 มิล
ราคา 550 บาท
Price $ 19
รายละเอียดทริมแทป 50x76 มิลลิเมตร